Rásť a prekonávať vlastné prekážky a strachy je úžasný proces, ktorý nám umožňuje objaviť vnútornú silu a prebudiť pravú krásu v nás. Každý z nás však čelí vlastným výzvam v oblasti vnímania svojej hodnoty a sebaúcty. Je nevyhnutné si uvedomiť, že naša pravá hodnota nezávisí na názoroch iných ľudí, ale prichádza z hĺbky nášho vnútra.

Cesta k sebaláske je zároveň aj výzvou, vyžaduje trpezlivosť a odhodlanie. Dôležité je dať si čas na sebareflexiu a uzdravenie vzťahu so sebou. Tento proces je individuálny a každý ďalší, hoci aj malý krok vedie k hlbšiemu seba-pochopeniu, seba-uznaniu a seba-láske voči sebe samému.

Zrazu nám jasné, že práve táto cesta je skutočným odrazom našej vnútornej krásy.

V každom okamihu si pripomíname, že budovanie sebalásky je dynamický proces. Niekedy to môže byť náročné, ale je to výzva, ktorú prijímame s otvoreným srdcom. TRPEZLIVOSŤ je kľúčovým prvkom, kedy dávame svojmu vnútru čas na uzdravenie a transformáciu.

Každý z nás je krásna bytosť, hodná lásky, a táto pravda nespočíva len v slovách, ale v každom našom jedinečnom čine a rozhodnutí. Nikdy nezabúdame na to, že sme hodní lásky a prijatia. S láskou v srdci pripomínajme sami sebe túto pravdu každý deň. 😚

Pamätaj, že si krásna bytosť, hodná lásky. Nikdy prosím na to nezabudni! 😚

Niečo tu ešte pre Teba mám:

Zopár afirmácii, ktoré si môžeš opakovať, napríklad aj pred zrkadlom 🥰
(technika so zrkadlom bola v mojom živote zásadnou pri budovaní vzťahu so sebou)

💚Som hodný/hodná lásky a prijatia.
💚Mám právo na šťastný a naplnený život.
💚Moja hodnota nie je závislá od názorov ostatných ľudí.
💚Milujem a prijímam svoje telo so všetkými jeho jedinečnými rysmi.
💚Som schopný/schopná prekonať všetky prekážky a dosiahnuť svoje ciele.
💚Mám právo na self-care a dávať si pozornosť, ktorú si zaslúžim.
💚Som pekný/pekná taký/á, aký/á som a to ma robí jedinečným/jedinečnou.
💚Moje myšlienky a pocity sú dôležité a zaslúžia si byť vypočuté a rešpektované.
💚Som si plne vedomý/vedomá svojej hodnoty a odmietam akceptovať negatívne sebahodnotenie.
💚Každý deň sa viac a viac milujem a prijímam taký/á, aký/á som.
Používanie týchto afirmácií každý deň a premýšľanie o nich s láskou a dôverou Ti môže pomôcť posilniť sebaúctu a vytvoriť zdravý vzťah so sebou samým/samou 😍

A teraz je čas prebudiť túto pravdu v sebe a nechať ju žiariť von!

😘

Facebook Comments Box

O autorke

Website | + posts

Volám sa Stanislava Straková, žijem v Bratislave a už niekoľko rokov TVORím s láskou energetické kruhové žiariče, workshopy abezpečný priestor

Pin It on Pinterest

Share This

Páčil sa ti článok?

Ak áno, zdieľaj ho so svojimi priateľmi.